Leige av lokale

 For bestilling av lokale til selskap ring oss på tlf 70 25 70 20, eller send oss en mail på post@kula.no