Etterlysning



Etterlysning!
 

Etter lørdagens (15.03) festligheter savnes fortsatt 3 kjegler og 2 bowlingkuler fra bowlingen.
Desse er ønsket tilbakelevert snarest, det være seg personlig eller annonymt, bare de kommer tilbake.

 

På forehånd takk,
Kulå Bowling